Cases

Van hoofdpijndossier tot showcase: olie in een vastgelopen subsidietraject

Hoe bureaucratisch kan een subsidietraject zijn? Vraag het maar aan dat biotechbedrijf uit Brabant dat steeds weer nieuwe gegevens moest aanleveren om de slotdeclaratie van een provinciale subsidie overgemaakt te krijgen. Dit terwijl de provincie in eerste instantie het bedrijf had laten weten voldoende informatie te hebben om tot uitbetaling over te gaan. Desondanks werd de onderneming daarna herhaaldelijk per brief gesommeerd om meer gegevens aan te leveren. Bij elk verzoek om nieuwe gegevens stelde de provincie de beslistermijn voor die laatste declaratie uit.  Vergunningkenners kwam als procesbegeleider het veld in. Wij stelden vast dat de provincie met deze administratieve lastendruk in zijn eigen staart beet. Wij konden de provincie ervan overtuigen dat het op deze manier zijn subsidiegeld niet aan bedrijven kwijt kon. Dit terwijl de provincie juist showcases uit het bedrijfsleven nodig had om voldoende subsidieaanvragen binnen te krijgen. Toen dit inzicht eenmaal was gerijpt, kon het subsidietraject snel worden afgewikkeld.

Meer informatie nodig? Laat u adviseren

Vergunningkenners is graag uw partner in trajecten met de overheid. Een partner in business met gevoel voor de taal en cultuur van de overheid. Wilt u weten hoe wij uw belangen bij de gemeente, provincie of Europese Unie kunnen behartigen en welke voordelen dat op kan leveren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt. Wij maken graag kennis met u.

Neem contact op

Leendert Seekles
Directeur
085 060 9051
LeendertSeekles@vergunningkenners.nl