Projectbegeleiding

Wie begeleidt uw samenwerkingsproject met de overheid?

Bent u als ondernemer actief op het gebied van infrastructuur, gebiedsontwikkeling of innovatie? Dan bieden Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) veel kansen voor u. Wilt u uw kansen in een PPS optimaliseren en uw risico’s minimaliseren? Overweeg dan uw PPS-project door Vergunningkenners te laten begeleiden. Wij hebben de expertise in huis om een PPS projectmatig te begeleiden zonder op uw stoel als ondernemer te gaan zitten. U houdt het stuur in handen terwijl wij uw samenwerking met de overheid en andere ondernemers stroomlijnen.

Wat is een PPS?

Een Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een projectmatig samenwerkingsverband tussen de overheid en één of meer private partijen. De samenwerking heeft als doel om het project binnen de vooraf gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld te realiseren. De overheid treedt op als opdrachtgever en betaalt de opdrachtnemer(s) op basis van geleverde prestaties. Bij meer opdrachtnemers wordt een consortium met een centrale projectorganisatie gevormd.

Wanneer is een PPS kansrijk?

Een PPS is een kansrijke oplossing voor elk project met een maatschappelijk belang dat te groot en complex is om de uitvoering ervan vooraf gedetailleerd vast te leggen. De overheid stapt erin als opdrachtgever omdat zij het publieke belang erkent. Zij maakt afspraken met de deelnemende marktpartijen over de gewenste output en laat de uitvoering aan hen over. Die worden hierdoor gestimuleerd om doelmatig, projectmatig en kostenefficiënt te werken. Om die reden is de PPS een populaire contractvorm bij grote projecten inzake gebiedsontwikkeling, infrastructuur en innovatie. Heeft u plannen voor de ontwikkeling van een gebied of gebouw waarin u diverse publieke en particuliere functies wilt combineren? Of voor de marktintroductie van een maatschappelijk relevante innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie? Overweeg dan om een PPS op te starten.

Wat zijn de voordelen van externe projectbegeleiding?

In een PPS heeft u naast de overheid al snel te maken met één hoofdaannemer en meerdere onderaannemers. Een PPS kan alleen succes hebben wanneer de contacten tussen al die partijen van begin af aan projectmatig worden gestroomlijnd. Om te voorkomen dat u als ondernemer al uw tijd en energie aan de projectorganisatie kwijt bent of onnodige risico’s loopt, is externe projectbegeleiding een goede oplossing. Vergunningkenners vult die projectbegeleiding deskundig voor u in en streeft hierbij naar de volgende voordelen: een voor uw bedrijf haalbaar, uitvoerbaar en winstgevend contract een goede behartiging van uw belangen in de projectorganisatie van het consortium en bij de overheid die als opdrachtgever fungeert een soepele uitvoering van het project een resultaatgerichte bijdrage van uw bedrijf aan projectvergaderingen een realistisch risicomanagement een juridisch onderbouwd contractbeheer.
Vergunningkenners brengt de partijen die u voor uw plannen nodig heeft desgewenst bijeen in een consortium, inclusief een overheid als opdrachtgever en de benodigde externe financiering. Onze projectbegeleiding is het meest effectief wanneer we al in de initiatiefase bij uw PPS worden betrokken. We laten de projectleiding waar die hoort: bij de opdrachtgever of de projectorganisatie namens het consortium.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een biotechnologiebedrijf uit het zuiden van het land had een PPS nodig om voldoende financiering en deskundigheid te vinden voor de doorontwikkeling en marktintroductie van een baanbrekende innovatie. Het bedrijf betrok Vergunningkenners bij de projectinitiatie. Vergunningkenners zette de afspraken tussen alle deelnemende partijen eenduidig op papier en zorgde voor de totstandkoming van een consortium met een eigen rechtspersoon en projectorganisatie. “Dankzij de professionele projectbegeleiding van Vergunningkenners kregen niet alleen de ondernemers, maar kreeg ook de overheid binnen deze PPS steeds meer vertrouwen in het project. Alle partijen hebben nog steeds het gevoel dat de risico’s en opbrengsten evenwichtig over alle partijen zijn verdeeld”, aldus een vertegenwoordiger van het bedrijf.

Meer informatie nodig? Laat u adviseren

Vergunningkenners is graag uw partner in trajecten met de overheid. Een partner in business met gevoel voor de taal en cultuur van de overheid. Wilt u weten hoe wij uw belangen bij de gemeente, provincie of Europese Unie kunnen behartigen en welke voordelen dat op kan leveren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt. Wij maken graag kennis met u.

Neem contact op

Leendert Seekles
Directeur
085 060 9051
LeendertSeekles@vergunningkenners.nl