Quick Scan

Een traject met de overheid: scan uw risico’s én kansen

Bezint eer gij begint. Als deze leus ergens op van toepassing is, dan wel op een traject met de overheid. Een vergunning of subsidie aanvragen zonder eerst uw kans op succes in te schatten, is een verspilling van uw kostbare tijd en energie. Wilt u uw bedrijf verhuizen naar een plek waar uw activiteiten in verband met bijvoorbeeld de verkeerssituatie of het milieu niet zo goed passen? Houd er dan rekening mee dat er bestaande regels zijn die uw plan dwarsbomen. Desondanks is er een kans op succes, wanneer u voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak voor uw verhuizing kunt creëren. Zo kan het werkgelegenheidsbelang dat met uw plan is gemoeid zo groot zijn, dat de gemeenteraad bereid is om het bestemmingsplan aan uw wensen aan te passen.

Wat is een Quick Scan?

Met een Quick Scan brengt Vergunningkenners voor u in beeld welke wetten, regels of voorschriften uw vergunningsaanvraag ondersteunen of juist frustreren. Maar ook welke andere belangen er in het spel zijn waardoor het lokaal of provinciaal bestuur bereid is om de regelgeving in uw voordeel te wijzigen. Wij praten indien nodig met gedeputeerden, wethouders en gemeenteraadsleden om het draagvlak voor uw plannen te polsen en zo mogelijk positief te beïnvloeden.

Wat levert een Quick Scan op?

Wij vatten ons bronnenonderzoek en onze gesprekken samen in een inventarisatie van de risico’s en kansen van uw plan. Wij ronden die inventarisatie af met een weloverwogen advies: wel of geen vergunning (of subsidie) aanvragen. Bij een positief advies doen wij ook suggesties om de kans op de vergunning of subsidie zo groot mogelijk te maken. Soms is er eerst een haalbaarheidsstudie nodig om de risico’s en kansen van uw plan beter te onderbouwen. Ook voor die dienst kunt u bij ons terecht.

Wanneer is een Quick Scan nodig?

Een Quick Scan verdient zich altijd terug zodra u voor uw plannen de juridische of financiële medewerking van de lokale, provinciale, landelijke of Europese overheid nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing van uw bedrijf naar een andere gemeente, de bouw van een nieuwe procesinstallatie of de marktintroductie van een nieuwe, risicovolle techniek.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een gemeente in het oosten van het land wilde eerst niet meewerken aan de verhuizing van een voedselproducent van de rand van het centrum naar een recent aangelegd bedrijventerrein. Uit de Quick Scan van Vergunningkenners bleek dat vestiging in een andere gemeente voor het bedrijf financieel voordeliger was. Met dit rapport in de hand wist de ondernemer de gemeente alsnog overstag te krijgen. De gemeente wilde namelijk de werkgelegenheid die het bedrijf bood graag binnen de eigen grenzen houden. “Dankzij het goed onderbouwde rapport van Vergunningkenners kon ik alsnog mijn eerste plan uitvoeren”, aldus een opgeluchte ondernemer.

Meer informatie nodig? Laat u adviseren

Vergunningkenners is graag uw partner in trajecten met de overheid. Een partner in business met gevoel voor de taal en cultuur van de overheid. Wilt u weten hoe wij uw belangen bij de gemeente, provincie of Europese Unie kunnen behartigen en welke voordelen dat op kan leveren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt. Wij maken graag kennis met u.

Neem contact op

Leendert Seekles
Directeur
085 060 9051
LeendertSeekles@vergunningkenners.nl