Hoe en wat?

De nodige informatie

Om een brug te bouwen is het nodig om te weten wat of wie er met elkaar wordt verbonden en hoe die verbinding wordt maakt. Maar ook waarom die oeververbinding nodig is. Het waarom van onze bruggen betreft onze missie, het wat of wie onze visie en het hoe onze strategie.

Onze missie

Bedrijven en overheden hebben elkaar nodig om zowel de economie als de ruimtelijke ordening goed te laten functioneren. Daar wordt onze leefomgeving welvarender, veiliger, schoner en gezonder van. Daarom is het nodig dat ondernemers en ambtenaren elkaar begrijpen, elkaars taal spreken en elkaar de hand reiken. Het is de missie van vergunningkenners om ondernemers te helpen in trajecten met de overheid. Daarom bouwen wij bruggen tussen bedrijven en overheden. Of, om het persoonlijk te maken: tussen ondernemers en ambtenaren.

Onze visie

Vergunningkenners richt zich op die speelvelden waar de belangen van het bedrijfsleven en het openbaar bestuur elkaar raken. Denk hierbij aan het omgevingsrecht, de bouwregelgeving, de milieuwetgeving en externe veiligheid. Op deze speelvelden komen bedrijven en overheden elkaar tegen omdat er regels in het spel zijn. Omdat ze iets van elkaar nodig hebben, hebben ze elkaar nodig. Wij kunnen op die speelvelden verbindend optreden omdat we de belangen van beide partijen kennen, hun taal spreken en de regels van het spel heel goed kennen.

Onze strategie

Het startpunt van elke brug die we bouwen is uw businesscase. Welke medewerking van welke overheid heeft u nodig om uw plannen als ondernemer te realiseren? Die hamvraag gaan we samen met u onderzoeken. Na een inventarisatie van de feiten, kansen en risico’s van uw case vertegenwoordigen wij uw belangen bij de overheid op het juiste niveau. Wij weten met welke ambtenaren, politici of bestuurders wij moeten gaan praten en op welke manier dat moet gebeuren. Zodat u die felbegeerde bouwvergunning, subsidie of Publiek-Private Samenwerking (PPS) krijgt.

Netwerkorganisatie

Onze netwerkorganisatie opereert op het snijvlak van de publieke en private sector. We richten ons op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze bedrijven hebben meestal geen medewerkers die zijn gespecialiseerd in trajecten met de overheid.Om onze bruggen voor u te bouwen, combineren wij onze kennis van wet- en regelgeving met onze contacten bij bedrijven en overheden. Die combinatie is de kerncompetentie van Vergunningkenners.

Zorgen voor een succesvolle onderneming

Meer informatie nodig? Laat u adviseren

Vergunningkenners is graag uw partner in trajecten met de overheid. Een partner in business met gevoel voor de taal en cultuur van de overheid. Wilt u weten hoe wij uw belangen bij de gemeente, provincie of Europese Unie kunnen behartigen en welke voordelen dat op kan leveren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Een afspraak is zo gemaakt. Wij maken graag kennis met u.

Neem contact op

Leendert Seekles
Directeur
085 060 9051
LeendertSeekles@vergunningkenners.nl